Lèt Ife ak Soul

Dekouvri kouman pwezi ansanm ak lanmou ka marye ansanm pou limen pasyon nou .


Relye:123 paj
Editè: Productions KouKourouj
Lang:Kreyòl,Franse,Angle
ISBN:0-9699671-1-X
Plis enfòmasyon:Kòmantè
PajBèlantre | Lekti

[...] Michel-Ange Hyppolite ap viv nan rejyon "Gatineau-Ottawa". Li ap anseye syans jeneral ak byoloji nan lekòl segondè «Gloucester».
Michel-Ange Hyppolite se youn kritik literè. Li piblye pliziè liv...Pou achte "Lèt Ife ak Soul"

Si nou bezwen achte Lèt Ife ak Soul nou ka fè youn manda oubyen youn chèk sou non:
Michel-Ange Hyppolite
Adrès:
61 Taj Court
Ottawa ON K1G 5K6

Kanada
20.00$ CAN + 5.00$ CAN (pou peye lapòs)

Etazini
Si nou ap viv Etazini se 20.00$ US + 6.00$ (pou peye lapòs)

Ewòp
Si nou ap viv nan kontinan Ewòp la oubyen nan lòt peyi sou latè se 20.00$ US + 10.00$ (pou peye lapòs)