Michel-Ange Hyppolite piblye de liv pwezi an kreyl, youn leksik zo mounn . Li pibliye avk patisipasyon Jacqueline Beaug-Rosier epi Hugues Lamour: Li konprann Ekri: youn jaden kreyl . Apresa,li piblye Istwa Pwezi Kreyl Ayiti.
Lt Ife ak Soul
© Copyright 2006


Istwa pwezi kreyòl Ayiti
© Copyright 2000


Li, Konprann, Ekri
Yon ti jaden Kreyòl

© Copyright 1996


Zile nou
© Copyright 1995


Atlas/Leksik zo Mounn
© Copyright 1989


Amba-Lakay
© Copyright 1984LI, KONPRANN, EKRI

PAWL POU ELV YO

Yon Iiv
Yon liv se yon gwo tks ki demare ak yon lide epi ki gen yon bann lt lide ki vin pltonnen sou premye a, men yo tout ansanm ap detaye yon sl manman koze sou sa ot a w, sa li tande ak tout sa ki touche venn sansib li. Konsa nou kab di yon ekriven se yon kiltivat ki ap pran swen tout lide li mete sou papye pou 1i kapab f yon b1 jaden.

Anvan yon kiltivat f jaden li, 1i pran san 1i pou 1i prepare t a. Li chche semans, 1i triye yo epi li kmanse plante. Travay ekriven an b kote pa li se rasanble lide, triye lide, epi mete yo apa. L ekriven an fin chwazi tout lide li yo, li travay yo tankou yon kiltivat ki ap prepare yon bljaden fl. Apresa, ekriven an f liv, pou li pataje fui travay pasyans li ak lekt 1i yo. Ou menm ki pral li travay ekriven ki nan liv sa a, ou se yon jenn lekt ki kab vin yon ekriven demen.

Enptans mo yo ak lide yo
Ekriven an kanpe lide li avk fraz ki chaje ak bl mo. Mo sa yo se bl miwa lzanj, kote nou kab w lide mo a reprezante a plante drt devan je nou

Klkeswa fm istwa a - woman, kont, ti istwa kout, istwakont eks ... - mo ak ekspresyon ekriven an itilize ladan li an svi pou ot a bay akt li yo lapawl, epi pou li montre yo zn kote istwa a ap dewou1e a. Mo yo ak ekspresyon yo svi tou pou montre tout kalite sitiyasyon anndan istwa a. Sitiyasyon koupe souf, sitiyasyon difisil blennde ak danje, eksetera ...

Kisa lide yo pote? Avk lide li, ot a kapab montre divs asp ki genyen nan yon sitiyasyon, menmsi se menm sitiyasyon an ki devan lekt a. Konsa, chak lekt ki li travay yon ekriven va gen fason pa li pou li konprann li. Men tou, tankou tout lt ekriven yo, 1i dwe ekri sa li santi, jan 1i pase nan lespri li a. Se 58 ki pral pmt li f lekt li yo kriye, ri osnon reflechi.