Michel-Ange Hyppolite ( Kaptenn Koukourouj)se youn mounn ki ap goumen san rete pou lanng kreyòl Ayiti a jwenn plas ki revyen li dedwa nan sosyete nou an. Pasyon li ak devouman li pou avansman epi pou fè respekte lanng kreyòl la, lanng matènèl tout Ayisyen, kòmanse de nan ane 1970.
Michel-Ange Hyppolite te etidye nan "Université d'Ottawa" kote li mare youn metriz nan domèn edikasyon. Michel-Ange Hyppolite ap viv nan rejyon "Gatineau-Ottawa". Li ap anseye syans jeneral ak byoloji nan lekòl segondè "Gloucester". Sepandan, travay li kòm pwofesè lekòl pa anpeche li pataje tan lib li ant pwodiksyon literatè li epi soutni jèn yo nan travay lekòl yo ak nan anrasinman kiltirèl yo. Se konsa li rive fè Ministè Edikasyon nan Ontaryo rekonèt lanng kreyòl Ayiti a nan pwogram ansèyman lanng segonn yo a.
Michel-Ange Hyppolite se youn kritik literè. Sa lakòz li pase nan plizyè vil nan dyaspora ayisyen an kote li te al prezante plizyè konferans sou lanng kreyòl Ayiti a ak sou literati li. Michel-Ange Hyppolite kontribye ak travay li nan plizyè jounal ak revi ayisyen. Li se younn nan fondatè pwogram èd akademik nan "Ottawa". Li se younn nan fondatè "La Société Les Samedis Littéraires nan Ottawa-Gatineau". Li se anmenm tan younn nan manm fondatè Sosyete Koukouy Kanada, ki gen kòm misyon avansman ak defans lanng kreyòl Ayiti a.
Michel-Ange Hyppolite piblye de liv pwezi an kreyòl, youn leksik an 4 lanng sou zo mounn Kreyòl-angle-fransè-espayòl. ( 1989). Li pibliye avèk patisipasyon Jacqueline Beaugé-Rosier epi Hugues Lamour: Li konprann Ekri: youn jaden kreyòl(1996). Apresa,li piblye Istwa Pwezi Kreyòl Ayiti (2000). Kounye a li ap travay sou pawòl Ife ak Soul (youn liv pwoz-pwezi).[...] Michel-Ange Hyppolite se youn mounn ki ap goumen san rete pou lanng kreyòl Ayiti a jwenn plas ki revyen li dedwa nan sosyete nou an...
[...] Michel-Ange Hyppolite ap viv nan rejyon "Gatineau-Ottawa" [...] Li rive fè Ministè Edikasyon nan Ontaryo rekonèt lanng kreyòl Ayiti a nan pwogram ansèyman lanng segonn yo a.
.