Michel-Ange Hyppolite piblye de liv pwezi an kreyòl, youn leksik zo mounn . Li pibliye avèk patisipasyon Jacqueline Beaugé-Rosier epi Hugues Lamour: Li konprann Ekri: youn jaden kreyòl . Apresa,li piblye Istwa Pwezi Kreyòl Ayiti .
Lèt Ife ak Soul
© Copyright 2006


Istwa pwezi kreyòl Ayiti
© Copyright 2000


Li, Konprann, Ekri
Yon ti jaden Kreyòl

© Copyright 1996


Zile nou
© Copyright 1995


Atlas/Leksik zo Mounn
© Copyright 1989


Amba-Lakay
© Copyright 1984

ZO MOUN

[...]Youn liv ki prale kare douvan youn reyalite teknik, syantifik modèn. Youn liv ki prale kanpe anfas youn sityasyon lengwistik, ki koumande nou bay kreyòl-la lougal pou li sa defini antouray-li, viwonnay-li nan jan pa li, ak pwòp mo pa li.

Ekri youn "Atlas/Leksik Zo Mounn" vini pou nou youn pwovokasyon. Sa prale pwovoke lakay chak lektè konsekan youn je jouda, ki va fouye chache tout kritkrit liv la pote. Sa prale pwovoke refleksyon sou demach entelektyèl ekritè a, ak sou itilite syantifik travay li a.

Pwovoke diskisyon sou ki lè, ki kote, ki jan, nan ki lanng nou dwe kreye oubyen prete mo ki manke. Men sitou, kouman nou va ride lanng-lan riminen dijere sa ki fè li byen, oubyen vomi sa ki pa kab rantre nan santiman lengwistik li.